O nás

jnsJNS elektrotechnika s.r.o. je inženýrsko-projekční a dodavatelská firma zabezpečující realizace komplexních dodávek v oblasti automatizace technologických linek zaměřených zejména na regulované pohony.

Dodávky jsou zajišťovány na klíč od vypracování projektové dokumentace, inženýringu, vlastních hmotných dodávek včetně montáže a zprovoznění.

Nedílnou součástí každé zakázky je mimo zprovoznění celého díla také zaškolení obsluhy a non-stop servis, který jsme schopni zajistit jak pomocí vzdálené správy, tak i na místě u zákazníka.

Dosud realizované dodávky pokrývají mnohá průmyslová odvětví, zejména v papírenském a hutním průmyslu, dále pak také ve výrobě  průmyslových textilií, energetiku a strojní průmysl.

Historie

Společnost JNS elektrotechnika s.r.o. byla založena v březnu 1992. Zakladatelé společnosti působili před rokem 1989 jako vývojoví pracovníci pohonů v papírenském a hutním průmyslu. Již před revolucí byla vyvinuta kompaktní řada stejnosměrných měničů. Po roce 1989, v době, kdy se připravoval vývoj střídavých měničů, však bylo jasné, že pro získání si důvěry u zákazníka je nezbytné se orientovat na silného zahraničního partnera s celosvětovou působností. Od roku 1994 je JNS elektrotechnika s.r.o. partnerskou firmou společnosti SIEMENS.

Současnost

V současnosti firma JNS elektrotechnika s.r.o., s hlavním sídlem v Paskově, představuje oborově, organizačně, personálně i finančně stabilizovanou a prosperující inženýrsko-projekční a realizační firmu. V oborech projektování, realizace dodávek a servisu elektrických regulovaných pohonů, řídicích systémů, měření a regulace, ale i zákaznického servisu představuje JNS elektrotechnika s.r.o. přední firmu v České republice, která svou působností zasahuje i do zahraničí.

Partner společnosti Siemens

Jsme certifikovaným partnerem divize IA&DT společnosti Siemens s.r.o. v České republice.

Jako významný partner společnosti Siemens jsme získali certifikát Siemens Solution Partner Automation pro oblast Large Drives a Drives & Motion.

SolutionMale

 

Vize

Hlavní cíle společnosti JNS elektrotechnika s.r.o. jsou:

  • Dále prohlubovat znalosti jednotlivých technologií a zvyšovat naše know-how
  • Neustále zvyšovat kvalitu a rozsah své činnosti a tím plnit požadavky a potřeby zákazníků
  • Poskytovat komplexní služby v oblasti automatizace a pohonů