Procesní řízení

cw_pic

Od roku 1992 jsme automatizovali celou řadu papírenských linek především v zemích jako Rusko, Kazachstán, Litva, Lotyšsko aj. Z důvodu urychlení vývoje a unifikace ovládání těchto linek u nás vznikla knihovna DCS bloků pro faceplatové řízení technologií v procesním průmyslu.

Naše DCS knihovny nabízejí možnosti faceplatového řízení podobně jako velké DCS systémy typu SIMATIC PCS7. Oproti nim však poskytuje výhodu podstatně nižších nákladů na licenční SW a zásadně nižších požadavků na výpočetní výkon řídicího HW. Navíc náš systém obsahuje nadstavbu pro speciální papírenské bloky s autonomní automatikou.

DCS knihovny umožňují:

  • Odděleně diagnostikovat jednotlivé objekty technologie
  • Nastavovat technologické konstanty jednotlivým blokům bez zásahu do programu
  • Zapínat/vypínat blokace objektů
  • Simulovat nefunkční nebo dočasně odpojené snímače
  • Jiné funkce běžné pro DCS systémy

cw_analog_serviceJednodušší varianta je založena na SCADA systému Control Web. Tuto variantu nasazujeme zejména na menší linky, kde je řízení prováděno pomocí zpravidla jedné operátorské stanice velmi často postavené na bázi průmyslového PC s dotykovou obrazovkou. Z toho důvodu je také tato varianta optimalizována pro dotykové ovládání prstem z obrazovky.Z důvodu různorodosti našich zakázek nabízíme dvě varianty těchto knihoven. Obě knihovny jsou založeny na řídicím HW SIEMENS Simatic S7 300/400. Liší se ve SCADA systému, který používají pro operátorské rozhraní.

Pro rozsáhlejší aplikace zpravidla postavené na architektuře klient-server s několika operátorskými stanicemi nasazujeme DCS knihovny postavené na SCADA systému WinCC od firmy Siemens.

Tuto variantu knihoven je navíc možné doplnit o opci grafického programování pomocí bloků CFC (známý ze systému PCS7), takže si zaškolený technolog v takovéto aplikaci může některé změny provádět velmi snadno sám, bez zásahu programátora.

cfcPro investičně a rozsahově nejnáročnější projekty nabízíme distribuovaný řídicí systém SIMATIC PCS7 firmy SIEMENS, který základní bloky DCS řízení již v sobě obsahuje. Systém PCS7 lze podle potřeby doplnit zpravidla zejména o aplikačně orientované bloky doplňující některé technologicky specifické funkcionality.

Od doby, kdy jsme začali nasazovat naše knihovní bloky pro DCS řízení, jsme se setkali s velmi kladnou reakcí nejen ze strany koncového zákazníka, kterému poskytují především transparentnost a větší kontrolu nad řízenou technologií, ale také od technologů, kteří oceňují zejména flexibilitu a modularitu při zprovozňování projektů a nízké náklady na pozdější dodatečné změny v technologii.